Inschrijvingen

Inschrijving buitengewoon basisonderwijs 2021-2022

Neem contact op het algemeen nummer 09/220.18.30 voor een afspraak 

Inschrijvingsprocedure:
Welke info moet u bij de hand hebben?
 • Voornaam kind
 • Familienaam kind
 • Rijksregisternummer kind
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en gemeente
 • E-mailadres van de ouder
 • Telefoon/GSM van de ouder
 • Inschrijven 2021-2022:
  • kleuter type 2
  • kleuter type 3
  • kleuter type 7
  • kleuter type 9
  • lager type 2
  • lager type 3
  • lager type 7
  • lager type 9
  • lager type basisaanbod (BA)
 • Akkoord schoolreglement (aanvinken)
 • Akkoord pedagogisch project (aanvinken)
 • Aanvraag inschrijving internaat (JA/NEE)

OPGELET: Niet alle leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. Wilt u weten of uw kind wél leerlingenvervoer kan krijgen als het naar onze school zal komen, bekijk dan deze link (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs ). Of vraag informatie op de school.