Inschrijvingen

Info ter voorbereiding van de inschrijving buitengewoon basisonderwijs 2020-2021

Inschrijvingsprocedure:
 • U  kan enkel inschrijven via het formulier op onze website www.mpideoase.be
 • Goedkeuring schoolreglement en pedagogisch project
 • U ontvangt nadien een bevestiging dat we uw vraag voor inschrijving goed ontvangen hebben
 • Binnen de 4 schooldagen ontvangt u een bericht of uw kind kan ingeschreven worden of op de wachtlijst staat.
In te vullen velden: welke info moet u bij de hand hebben?
 • Voornaam kind
 • Familienaam kind
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en gemeente
 • E-mailadres van de ouder
 • Telefoon/GSM van de ouder
 • Infofiche CLB beschikbaar: (aanvinken)
 • Inschrijven 2020-2021:
  • kleuter type 2
  • kleuter type 3
  • kleuter type 9
  • lager type 2
  • lager type 3
  • lager type 9
  • lager type basisaanbod (BA)
 • Akkoord schoolreglement (aanvinken)
 • Akkoord pedagogisch project (aanvinken)
 • Aanvraag inschrijving internaat (JA/NEE)

OPGELET: Niet alle leerlingen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer. Wilt u weten of uw kind wél leerlingenvervoer kan krijgen als het naar onze school zal komen, bekijk dan deze link (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingenvervoer-in-het-buitengewoon-onderwijs ). Of vraag informatie op de school.