MPI De Oase – Dagschool

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. We zijn dan ook ‘buitengewoon’ in onze manier van werken. Elke leerling begeleiden we op zijn niveau en in zijn tempo. De klasverdeling gebeurt volgens vooropgestelde criteria zoals o.a. taalbegrip en emotionele ontwikkeling. Wij plaatsen kinderen met eenzelfde niveau in een groep en daarom is bij ons het aantal leerlingen in een groep veel kleiner.
Niet alleen leerkrachten begeleiden uw kind, maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden, onder meer opvoedend hulppersoneel, paramedisch en sociaal personeel, psychologisch, orthopedagogisch en medisch personeel. Zij gebruiken speciale leermiddelen, methodes en therapieën. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.

Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we dan ken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

In het schoolreglement en pedagogisch project leest u al onze afspraken, ons pedagogisch project en tal van praktische info. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft.