Infomomenten: inschrijvingen schooljaar 2024-2025

We organiseren dit jaar infomomenten voor ouders en hulpverleners/doorverwijzers om onze werking te leren kennen. We geven een algemene introductie en een kennismaking met rondleiding door onze verschillende teams. We organiseren drie momenten:

19/02 van 17u30 – 19u00.
22/02 van 17u30 – 19u00
19/03 van 17u30 – 19u00

Je kan je hiervoor inschrijven door je gegevens in te vullen op volgende link

We starten steeds stipt om 17u30. Na de inschrijving volgt er een apart kennismakingsmoment voor leerlingen.

Tot dan! Groet , Het begeleidende team


Ons aanbod:

Buitengewoon kleuteronderwijs: type 2, type3, type 7, type 9 Buitengewoon lager onderwijs: type 2, type3, type, 7, type 9, basisaanbod

Meer info kan je hier lezen

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. We zijn dan ook ‘buitengewoon’ in onze manier van werken. Elke leerling begeleiden we  op zijn niveau en in zijn tempo. De klasverdeling gebeurt volgens vooropgestelde criteria zoals o.a. taalbegrip en emotionele ontwikkeling. Wij plaatsen kinderen met eenzelfde niveau in een groep en daarom is bij ons het aantal leerlingen in een groep veel kleiner. Lees hier meer over onze visie en pedagogisch project.