Visie

Buitengewoon kleuteronderwijs: type 2, type3, type 7, type 9 Buitengewoon lager onderwijs: type 2, type3, type, 7, type 9, basisaanbod

 

 

Binnen de visie van de school staan de waarden RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID, POSITIEF KRITISCH ZIJN, ENGAGEMENT, SAMENWERKEN en LEERPLEZIER centraal. Het stimuleren van welbevinden en het uitbouwen van een positief zelfbeeld zijn voor ons basiswaarden om tot leren te komen.

We organiseren onderwijs op maat. Naargelang de onderwijsbehoeften worden de leerlingen in multidisciplinaire teams ingedeeld die bestaan uit leerkrachten, opvoeders en therapeuten.

.

TEAM GEEL – Contactpersoon: daphne@mpideoase.be

kleuters met attest type 2, 3, 7 of 9
– ruim spectrum aan werkingen
– focus op ervaren via verschillende zintuiglijke kanalen, luister- en spreekvaardigheden
– geborgenheid, basisveiligheid, duidelijke structuur en voorspelbaarheid primeren

.

TEAM GROEN – Contactpersoon: liesbet@mpideoase.be

– kinderen van het lager onderwijs met attest type 2
– klassen waar de nadruk ligt op vergroten van redzaamheid
– aandacht voor uitbreiden van de communicatieve vaardigheden
– sommige klassen werken functioneel –> maatschappelijk lezen / stappenplannen
– sommige klassen werken basaal  –> inzetten op samen dingen doen / beleven met de zintuigen
– kinderen stromen door naar het secundair onderwijs ter voorbereiding op een (beschermde) leer en/of werkomgeving
 

.

TEAM PAARS – Contactpersoon: frauke@mpideoase.be

– kinderen van het lager onderwijs met een attest type 2
– klassen die functioneel werken –> diverse schoolse vaardigheden
worden in functionele situaties toegepast (lezen van een recept, geldrekenen,…)
– inzetten op het
uitbreiden van de communicatieve vaardigheden, het vergroten van de zelfstandigheid en het ontwikkelen van handvaardighede
– kinderen stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs ter voorbereiding op een (beschermde) leer en/of werkomgeving.

.

TEAM ORANJE – Contactpersoon: marie@mpideoase.be

kinderen met type basisaanbod 3, 7 en 9
– inzetten op het aanvankelijke rekenen, lezen en schrijven
– aanpak op maat van het kind waarbij leesplezier en welbevinden voorop staat
– kinderen stromen door naar team blauw of rood

.

TEAM ROOD – Contactpersoon: anouk@mpideoase.be

– kinderen met een attest type basisaanbod, 3, 7 of 9
– accent ligt op: het uitbreiden van de scolaire en sociaal-emotionele vaardigheden, het verwerven van een aantal handvaardigheden en het leren zelfstandig werken.
– stimuleren om een goede werkhouding aan te leren en oplossingsgericht te denken.
– kinderen worden voorbereid op het middelbaar onderwijs

.

TEAM BLAUW – Contactpersoon: anne@mpideoase.be

– kinderen met type basisaanbod 3, 7 en 9
– op maat werken en aanpassingen doen om het basisonderwijs te volgen
– ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leer- en werkhouding van het kind
– kinderen stromen door naar het gewoon of buitengewoon onderwijs (OV4) en zo worden voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt

.

SEMI-INTERNAAT: Gespecialiseerde opvang! – Contactpersoon: mieke@mpideoase.be

– alle kinderen kunnen gebruik maken van de opvang
– opvoeders en ergo-therapeuten verzorgen de voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang en vakantieopvang
– de opvang stimuleert in vrije tijd zinvol opvullen, huiswerkbegeleiding, bevorderen zelfredzaamheid en gaan op uitstap
– het accent ligt op spelen in een veilige , rustige en groene omgeving waar de kinderen zichzelf kunnen zijn