Directie

Gemotiveerd en met heel veel zin en plezier , zet ik mijn vijfde schooljaar in als directeur , op GO! De Oase. Mijn doel is ONZE school verder uit te bouwen naar een WARME , OPEN school waarin uw kind maximaal kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Elk kind, elke ouder en elk personeelslid moet er zich thuis kunnen voelen. De zes waarden die we SAMEN kozen zullen de “rode draad” zijn tijdens het schooljaar. Verantwoordelijkheid, positief kritisch , respectvol, geëngageerd, leerplezier en samenwerken staan centraal in ons denken en handelen .

Als school vertrekken we vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Dit houdt o.a. in dat we uw kind centraal stellen , dat we oog hebben voor de positieve aspecten en dat we communicatie met U als ouder /opvoeder , zeer belangrijk vinden. Onze deur staat steeds open om U te ontvangen…….

Sofie Waelkens