CORONA

20/03/2020

Beste ouders

Dank om met zovelen noodoplossingen te zoeken voor de opvang van jullie kinderen.

We beseffen dat dit niet gemakkelijk is.

Ondertussen kampt de Oase met heel wat zieke collega’s en blijft het aantal nog stijgen.

We benadrukken daarom om echt alleen in nood beroep te doen op de opvang. Dus enkel wanneer u werkt binnen “een noodzakelijk beroep” kan u beroep doen op de opvang.

De juffen en meesters hebben ondertussen taken doorgestuurd en educatief werkmateriaal voorzien via mail. Sommigen kregen vorige week reeds werkbundels mee of een lijst met taken. Anderen zullen het werk krijgen via de post.

Zelfs de kleuterjuffen en kleutermeesters hebben leuke alternatieven voorzien voor thuis en dit voor de kleinsten.

Mogen we vragen om jullie mailbox en ook spam mail zeker te bekijken en de inhoud met jullie kinderen te delen.

Voor de kleuters is het ook belangrijk om samen eens te spelen, een boekje voor te lezen, samen naar buiten te gaan.

Er zijn in de handel ook leuke doe-boekjes per leeftijd te verkrijgen . Op internet ( You Tube, Pinterest,..) zijn een schat aan ideetjes terug te vinden.

Ook de opvoeders van het internaat zullen een aanbod voorzien met hulpmiddelen zoals richtlijnen rond tanden poetsen, leren leren, spelletjes,….. Dit zal doorgestuurd worden via de mailadressen van de leefgroepen.

Ondertussen is het onderhouds-en ondersteunend personeel de school aan het reinigen, onderhouden en ontsmetten.

SAMEN met u, beste ouders, willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat onze kinderen gezond blijven.

In de tweede plaats zorgen we er SAMEN voor dat hun leertraject kan verder gezet worden.

Vriendelijke groeten,

Het OASE-team


13/03/2020

Beste ouder,

Beste leerling,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze scholengroep?

Alle lessen worden geschorst. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen jullie beroep doen op de noodopvang van de school. Dit om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De schooluren blijven ongewijzigd.

Voor de leerlingen die toch aanwezig zijn is er geen mogelijkheid tot warme maaltijd en er zal evenmin leerlingenvervoer zijn met de bussen van de scholengroep.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden van leerlingen geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?

  • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
  • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe- spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

 

Met vriendelijke groet

Waelkens Sofie