Secundair

Secundaire leefgroepen.

In onze 4 secundaire leefgroepen zitten meisjes en jongens met een verslag type 9 OV4 normale cognitieve begaafdheid.

We zetten in de eerste plaats in op het welbevinden van onze leerlingen. Wanneer een kind zich goed voelt kan die ook tot leren komen. We beschouwen onze leefgroepen dan ook als een leergroep waar we leren van en met elkaar.

Door onze kleinschalige leefgroepenwerking ontstaat er een geborgen leefklimaat waarbij de leerlingen vriendschappen kunnen aangaan en een vertrouwensband kunnen opbouwen met de vaste opvoeders die gekoppeld zijn aan de groep.

Door regelmatig een overleg te plannen met de school waar uw zoon/dochter zit kunnen we ze ook beter opvolgen op schools vlak. Daarnaast is er een dagelijks en gezamenlijk studiemoment waarbij we werken aan planning, goede studiehouding en doorzetten.

Onze werking is voor al onze leerlingen heel transparant door een dagelijkse wederkerende dagstructuur. De leefregels en afspraken worden in het begin van het schooljaar besproken met de leerlingen en ook doorgestuurd naar de ouders