Noodopvang 9 en 10 november

Beste ouder,

We lieten je eerder al weten dat de herfstvakantie voor alle scholen verlengd is tot en met 11 november. Op 9 en 10 november is er dus uitzonderlijk geen school. Dit is één van de maatregelen om de strijd met het coronavirus aan te gaan. De maatregel kan enkel werken als zoveel mogelijk ouders zelf of binnen een beperkte kring zorgen voor de opvang van hun kinderen. Voor een beperkte groep kinderen van wie de ouders geen opvang kunnen voorzien, is er noodvang.

Voor wie is deze noodopvang?
Tenzij de bevoegde overheden nog andere richtlijnen uitvaardigen, organiseert de stad Gent noodopvang als:

  • je in de zorg werkt of een veiligheidsberoep hebt
  • je niet kan thuiswerken, geen verlof kan nemen of geen beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid in het kader van corona.
  • Je gezin zich in een sociaal/medisch kwetsbare situatie bevindt.


Wat houdt het aanbod in?

De sportdienst biedt op 6 locaties in Gent een afwisselend sportprogramma aan in aparte groepen (bubbels) op basis van leeftijd en aantal inschrijvingen. Kinderen sporten van 9 tot 16 uur. Er is opvang voorzien ’s ochtends van 8 tot 9 uur en ’s avonds van 16 tot 18 uur. De noodopvang is gratis.


Inschrijven voor noodopvang
van 9 en 10 november 2020 is verplicht en kan via de website van de Gentse sportdienst: bit.ly/noodopvang_sportkamp

Je vindt op de webpagina ook alle informatie over het aanbod en de locaties.

Met vriendelijke groeten