Mobiliteit

Schooljaar 2015 -2016 : Wat zien we ?

 • Onze kinderfietsen staan in de regen te roesten!
 • Het personeel en de leerlingen hun fietsen staan niet onder een beschutting.
 • De fietsen van het personeel en de leerlingen staan aan de inkom ( geen goede plaats).
 • Heel weinig personeelsleden en kinderen komen met de fiets naar school.
 • De kinderen hebben een gebrekkige fietsvaardigheid.
 • De fietsregels zijn weinig gekend bij de leerlingen.
 • De kinderfietsen op school zijn niet aangepast .
 • De fietsen worden niet onderhouden op school.
 • De fiets in het verkeer is te weinig gekend.

Twee schooljaren later ……….. 2017-2018 : Wat zien we nu?

 • TWEE nette , houten , stevige fietsenstalling waarin de fietsen van het personeel en de leerlingen ( die naar school komen met de fiets ) een veilige plaats krijgen.
 • Meer dan 30 nieuwe fietsen die ook een plaats hebben gekregen in de fietsenstallingen.
 • AANGEPASTE fietsen die voor de verschillende doelgroepen op school bruikbaar zijn om zo ook gepast en op niveau fietsvaardigheden aan te leren .
 • Er komen meer leerkrachten met de fiets naar school.
 • Er komen ook al meer leerlingen met de fiets naar school.
 • We organiseren elk jaar een fietsweek met de hele school. We delen diploma’s uit en behalen successen met de leerlingen.
 • Tijdens de fietsweek maken we zelf realistische fietsparcours met verkeersborden , zebrapaden, fietspaden ,……. . Het pakket aan materiaal hiervoor is nu voor handen .
 • De leerlingen leren de fietsregels gemakkelijker aan door de actieve deelname tijdens de fietsweek en de andere verkeerslessen.
 • Ook de leerkrachten lichamelijke opvoeding en de kinesisten werken samen om de fietsvaardigheden , binnen hun programma , aan te leren.
 • Er werd een fietsatelier opgericht waarin de leerlingen zelf de schoolfietsen kunnen herstellen . In de lessen techniek worden deze technieken aangeleerd. We maken gebruik van stappenplannen .

PROJECT MOBILITEIT “ HET TANDWIEL” =