Leefgroep Huis Mussche

In leefgroep Huis Mussche zitten jongens en meisjes uit de tweede en derde graad OV4 type 9 normale cognitieve begaafdheid.

Het is een leefgroep van 23 leerlingen met 4 vaste begeleiders.

De leerlingen zijn op weg naar de jongvolwassenheid waarbij we hen klaarstomen om te participeren aan de volwassen maatschappij.

Kunnen omgaan met onverwachte wendingen, voldoen aan de verantwoordelijkheden die de samenleving ons oplegt zijn één van de kerntaken van de opvoeders.

Naast welbevinden zetten we sterk in op studieondersteuning. We gaan op regelmatige basis in overleg met de school van uw kind. Op deze manier kunnen we onze internen nog beter begeleiden.

Zinvolle vrijetijdsbesteding is een van onze waarden waar we veel belang aan hechten. We voorzien op woensdagnamiddag meerdere activiteiten waarbij de jongeren zich kunnen uitleven.

Voor meer vragen: jona@mpideoase.be