Leefgroep Atlas

In leefgroep Atlas zitten meisjes en jongens uit de eerste graad OV4 type 9 normale cognitieve begaafdheid. We zetten in de eerste plaats in op het welbevinden van onze leerlingen die de grote stap van het lager naar het secundair maken.

Naast een zinvolle vrijtijdsbesteding, waarbij we trachten de leefwereld te verruimen, zetten we ook in op studiebegeleiding

Door onze kleinschalige leefgroepen werking ontstaat er een geborgen klimaat waarbij de leerlingen vriendschappen kunnen uitbouwen en een vertrouwensband kunnen opbouwen.

Door onze nauwe samenwerking met Campus Impuls, met wie we op regelmatige basis in overleg gaan, kunnen we uw zoon/dochter beter opvolgen op schools vlak maar evenzeer op de noden en de behoeften.

Volgend schooljaar verhuizen we naar een nieuwbouw waardoor we het leefklimaat nog beter kunnen afstemmen op uw kind.

Aangezien we merken dat de vraag naar internaat voor deze doelgroep hoog ligt zullen we vanaf volgend schooljaar een capaciteitsuitbreiding doen van 1 leefgroep.

Voor meer vragen: jona@mpideoase.be