Lager

Lagere schoolkinderen:

In onze 2 lagere leefgroepen zitten jongens en meisjes die schoollopen op GO! MPI De Oase. Bij de leefgroepsindeling houden we rekening met sociaal-emotioneel niveau van de leerlingen.

We zetten in de eerste plaats in op het welbevinden van onze leerlingen. Wanneer een kind zich goed voelt kan die ook tot leren komen. We beschouwen onze leefgroepen dan ook als een leergroep waar we leren van en met elkaar.

Door onze kleinschalige leefgroepenwerking ontstaat er een geborgen leefklimaat waarbij de leerlingen vriendschappen kunnen aangaan en een vertrouwensband kunnen opbouwen met de vaste opvoeders die gekoppeld zijn aan de groep.

Onze werking is voor al onze leerlingen heel transparant door een dagelijkse wederkerende dagstructuur. Op woensdag voorzien de opvoeders telkens een woensdagnamiddagactiviteit waarbij de leerlingen naar hartenlust kunnen spelen maar ook weer leren van en met elkaar.