Elementor #1562

Binnen de visie van de school staan de waarden RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID, POSITIEF KRITISCH ZIJN, ENGAGEMENT, SAMENWERKEN en LEERPLEZIER centraal. Het stimuleren van welbevinden en het uitbouwen van een positief zelfbeeld zijn voor ons basiswaarden om tot leren te komen. We organiseren onderwijs op maat. Naargelang de onderwijsbehoeften worden de leerlingen in multidisciplinaire teams ingedeeld die bestaan uit leerkrachten, opvoeders en therapeuten.

 

TEAM GEEL

In team geel zitten kleuters met een attest type 2, 3, 7 of 9. Binnen dit team is er een ruim spectrum aan werkingen. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind wordt de focus gelegd op ervaren via verschillende zintuigelijke kanalen, luister- en spreekvaardigheden, functionele zelfredzaamheid en voorbereidende schoolse vaardigheden. Binnen alle klassen stellen we geborgenheid, basisveiligheid, duidelijkheid structuur en voorspelbaarheid voorop.
 

TEAM GROEN

 In team groen zitten kinderen van het lager onderwijs met een attest Type 2. Dit team bestaat uit verschillende klassen waar de nadruk ligt op het vergroten van de redzaamheid van de leerlingen. Er wordt dagelijks veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de communicatieve vaardigheden (heel vaak met ondersteuning van visuele systemen). In een aantal klassen werken we eerder functioneel (maatschappelijk lezen, stappenplannen leren volgen, getallen en materialen leren ordenen …), in andere klassen werken we eerder basaal. In deze klassen zetten we vooral in op heel veel SAMEN doen en het kind met al zijn zintuigen te laten beleven. Deze kinderen stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs ter voorbereiding op een (beschermde) leer en/of werkomgeving.
 

TEAM PAARS

In team paars zitten kinderen van het lager onderwijs met een attest type 2. Er wordt in de verschillende klassen op een functionele manier gewerkt: diverse scolaire vaardigheden (lezen/herkennen van woordbeelden, rekenen) worden in functionele situaties toegepast (lezen van een recept, geldrekenen,…). In alle klassen wordt er ingezet op het uitbreiden van de communicatieve vaardigheden, het vergroten van de zelfstandigheid en het ontwikkelen van handvaardigheden. Deze kinderen stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs ter voorbereiding op een (beschermde) leer en/of werkomgeving.

 

 

TEAM ORANJE

 In team oranje (oriënteringslaag) starten kinderen met type basisaanbod, 3, 7 en 9 hun leertraject binnen het buitengewoon lager onderwijs. We zetten in op het aanvankelijk rekenen, lezen en schrijven met een aanpak op maat voor ieder kind waarbij welbevinden en leerplezier voorop staan. Leerlingen stromen na de oriënteringslaag door naar team rood of team blauw.
 

TEAM ROOD

In team rood zitten kinderen met een attest type basisaanbod, 3, 7 of 9. We leggen het accent op het uitbreiden van de scolaire en sociaal-emotionele vaardigheden, het verwerven van een aantal handvaardigheden en het leren zelfstandig werken. We stimuleren de kinderen hierbij om een goede werkhouding aan te leren en oplossingsgericht te denken. De leerlingen worden voorbereid op het middelbaar onderwijs waarbij ze doorgroeien naar het aanleren van een beroep. 

TEAM BLAUW

In team blauw werken we type doorbrekend en kijken we tijdens de klasvorming naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken met kinderen met een attest type basisaanbod, 9, 3 en 7. Voor deze leerlingen worden de nodige aanpassingen gedaan zodat we samen het curriculum van het basisonderwijs kunnen volgen. Om de leerlingen voor te bereiden op de overstap ondersteunen we de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leer- en werkhouding van de leerling. Onze leerlingen stromen door naar het gewoon of buitengewoon middelbaar onderwijs (OV4) waar ze worden voorbereid op de reguliere arbeidsmarkt: via een algemene stroom of een beroepsvoorbereidende stroom.
 

SEMI-INTERNAAT: Gespecialiseerde opvang!

Alle kinderen die op onze school zitten( behalve de internen) kunnen gebruik maken van het semi-internaat. De opvoeders en de ergotherapeuten, verbonden aan het semi-internaat, verzorgen de voor-en naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang en vakantieopvang. We leren vrije tijd zinvol in te vullen, geven huiswerkbegeleiding, bevorderen de zelfredzaamheid en gaan op uitstap ( zwemmen, boerderij, speeltuin, park,…..) Het team bestaat uit mensen met professionele expertise om aan de noden en de behoeften van elk kind tegemoet te komen. Het voornaamste doel is het aanbieden van een veilige, rustige omgeving waar de kinderen steeds terecht kunnen en vooral zichzelf kunnen zijn.

 
 

INTERNAAT:

Omdat elk kind bijzonder is! Binnen de internaatswerking willen de kinderen en jongeren binnen hun eigenheid en noden individuele kansen geven. Leerlingen vanaf 2,5 jaar tot 18 jaar kunnen bij ons terecht. We werken in kleine leefgroepen waarbij samenleven, leerplezier, respect voor elkaar, verantwoordelijkheid en engagement onze waarden zijn. Onze troeven zijn vooral te vinden in het bieden van structuur en leeftijdsgebonden activiteiten. Ook op woensdagnamiddag voorzien wij leuke activiteiten op maat. De studiebegeleiding is aangepast binnen alle leefgroepswerkingen op niveau van de kinderen.