30 jaar Go!

2019 wordt een opmerkelijk jaar voor het GO!. In 2019 bestaat het GO! 30 jaar. Een verjaardag die we absoluut willen aangrijpen om de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van ons onderwijsproject in de kijker te zetten.

​Een belangrijke datum is die van het grote GO! festival op 3 mei 2019, in Antwerpen, waarop we graag veel GO! volk op de been willen brengen. Niet enkel de leerkrachten, directeurs en medewerkers uit onze scholen basis, secundair en volwassenenonderwijs maar ook de leerlingen. De agenda’s voor dat jaar mogen dan misschien nog niet in druk zijn, toch goed om alvast deze datum vrij te houden om aan dit feest met zo veel mogelijk GO! scholen actief deel te nemen.

Een grote parade van leerlingen en een festival met diverse podia worden de blikvangers die dag. Daarnaast denken we ook aan een grote uitdaging waaraan we met het hele net kunnen werken en aan veel creatieve acties op de scholen in aanloop naar dit festival op 3 mei. Met een waaier aan activiteiten maken we ons PPGO! overal zichtbaar!

Kortom: hou 3 mei 2019 in je agenda vrij voor dit feest en maak in de jaarplanning van je school of scholengroep ruimte om daar aan de hand van allerlei creatieve initiatieven in aanloop naar die datum met de hele school naar toe te werken. Die parade kan een ideale opstap zijn om leuke activiteiten met de leerlingen op te zetten. Na de paasvakantie verneem je meer over het concrete programma van 30 jaar GO!.