Directie

Beste ouders,

Vanaf dit schooljaar ben ik de nieuwe directeur van onze school MPIGO De Oase.

Ik startte mijn loopbaan in ‘97 als opvoeder verbonden aan het internaat. Daarna maakte ik de overstap naar de dagschool. Ik werkte als klastitularis tot 2014 en werd daarna aangesteld als beleidsondersteuner. Ik ken de school dus zeer goed.

2 jaar geleden hebben we met onze school zes waarden gekozen die we zeer sterk willen uitdragen: verantwoordelijk, positief kritisch, respectvol, geëngageerd, leerplezier en samenwerken.

Deze waarden staan centraal in ons denken en handelen.

Als school vertrekken we vanuit de principes van het handelingsgericht werken. Dit houdt o.a. in dat we uw kind centraal stellen, dat we oog hebben voor de positieve aspecten en dat we communicatie met U als ouder zeer belangrijk vinden.

Ik wens een open school uit te bouwen waarin uw kind maximaal kansen krijgt om zich te ontwikkelen en waar elk kind, elke ouder, elk personeelslid zich thuis voelt.

Groeten, Sofie Waelkens