INSCHRIJVINGEN BASISSCHOOL TYPE 2, 3, 7 (onder voorbehoud), 9 & basisaanbod 2021-2022

Inschrijving start op 11 mei vanaf 9u  via dit formulier
Gelieve deze gegevens bij de hand te hebben!

 Vooraf kan u het schoolreglement en pedagogisch project nalezen.

–> INSCHRIJVINGSFORMULIER <–

 


 

INSCHRIJVINGEN SECUNDAIR 2021-2022

Inschrijving secundaire leerlingen OV4-type 9

 INSCHRIJVEN VIA DIT E-MAILADRES VANAF NU -> secundair@mpideoase.be

Vermeld FAMILIENAAM, VOORNAAM, GEBOORTEDATUM, RIJKSREGISTERNUMMER, VOLLEDIG ADRES, TELEFOONUMMER waarop wij u kunnen bereiken.


CORONA UPDATE 26/04/2021
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen

Lees: brief code oranje , wat betekent dat?


Voor dit schooljaar zijn er nog vrije plaatsen voor kleuter type 3, lager type 2 en lager type 9


]
Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. We zijn dan ook ‘buitengewoon’ in onze manier van werken. Elke leerling begeleiden we  op zijn niveau en in zijn tempo. De klasverdeling gebeurt volgens vooropgestelde criteria zoals o.a. taalbegrip en emotionele ontwikkeling. Wij plaatsen kinderen met eenzelfde niveau in een groep en daarom is bij ons het aantal leerlingen in een groep veel kleiner. Lees hier meer over onze visie en pedagogisch project.